Zamieszkanie

Dom Pomocy Społecznej PZN w Kielcach działa od 1995r. i oferuje miejsca dla 45 mieszkańców niepełnosprawnych fizycznie, niewidomych i słabowidzących oraz przewlekle somatycznie chorych.

Możemy przyjmować osoby z terenu całej Polski.

Jest to placówka położona w centrum miasta, w odległości kilkuset metrów od głównych węzłów komunikacyjnych i pięknego parku im. Stanisława Staszica

Dom jest 3 kondygnacyjny, dysponuje pokojami 1 i 2 osobowymi.

W pokojach znajdują się aneksy umywalkowe, łazienki natomiast usytuowane są na poszczególnych kondygnacjach i dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych(podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,stop bariery, pola uwagi, sygnalizacja dźwiękowa przy schodach)

Polski Związek Niewidomych
Dom Pomocy Społecznej PZN
25-015 Kielce ul. Złota 7

tel: 41 345 49 09 lub 41 345 00 54

e-mail: sekretariat@dpskielce.pzn.org.pl