Rehabilitacja

Dom posiada dobrze wyposażony gabinet rehabilitacji i fizjoterapii.

Mieszkańcy mogą tu skorzystać z hydromasażu, kąpieli solankowych kończyn, inhalacji oraz całej gamy zajęć z kinezyterapii.

Prowadzone są również zajęcia dla osób leżących:

  • rehabilitacja przyłóżkowa ( ćwiczenia bierne, czynne, wspomagające, oddechowe )

Nad wszystkimi zabiegami czuwa wykwalifikowany magister rehabilitacji

Polski Związek Niewidomych
Dom Pomocy Społecznej PZN
25-015 Kielce ul. Złota 7

tel: 41 345 49 09 lub 41 345 00 54

e-mail: sekretariat@dpskielce.pzn.org.pl