Organizacja czasu wolnego

Pracownicy dużą uwagę przywiązują do zorganizowania czasu wolnego naszym mieszkańcom.

W tym celu prowadzone są różnorodne zajęcia, np. z zakresu terapii manualnej, gdzie podopieczni mogą wykonywać różne okolicznościowe prace artystyczne, na miarę swoich możliwości.

Zajęcia prowadzone są przez terapeutę zajęciowego. Odbywają się również zajęcia z muzykoterapii, które cieszą się dużym powodzeniem.

Prowadzący opowiada o różnych gatunkach muzyki urozmaicając te zajęcia materiałem dźwiękowym.

Raz w tygodniu odbywa się kawiarenka muzyczna, gdzie przy herbacie, kawie i ciastku mieszkańcy słuchają wybranych przez siebie utworów muzycznych.

W ramach muzykoterapii wszyscy chętni nieodpłatnie mogą skorzystać z wyjść do Filharmonii Świętokrzyskiej na próby generalne spektakli muzycznych. Inną formą spędzania wolnego czasu są organizowane spotkania przy grillu na przydomowym terenie zielonym. Nie bez znaczenia są też spotkania grupowe i indywidualne z psychologiem, na których można porozmawiać o wszystkich nurtujących problemach.

Pracownik socjalny Domu pomaga naszym podopiecznym w załatwianiu wszystkich osobistych spraw (bank,ZUS, PFRON, NFZ itp.)

W naszej placówce panuje przytulna rodzinna, domowa atmosfera.

Jeśli Państwu choć trochę spodobał się nasz Dom, a zamierzają Państwo skorzystać z takiej formy pomocy- zapraszamy- Udzielimy wszystkich niezbędnych informacji.

Polski Związek Niewidomych
Dom Pomocy Społecznej PZN
25-015 Kielce ul. Złota 7

tel: 41 345 49 09 lub 41 345 00 54

e-mail: sekretariat@dpskielce.pzn.org.pl