Opieka medyczna

Zapewniamy 24 h pielęgniarską opiekę medyczną.

Zatrudniamy lekarza internistę-geriatrę i lekarza psychiatrę.

Posiadamy gabinet doraźnej pomocy medycznej.

Umożliwiamy naszym mieszkańcom dostęp do specjalistycznej opieki medycznej dowożąc ich na konsultację do poradni specjalistycznych.

Zatrudnione w DPS opiekunki pomagają potrzebującym mieszkańcom w czynnościach dnia codziennego. O higienę osobistą, czystość w pokojach i całym budynku dbają panie pokojowe.

Polski Związek Niewidomych
Dom Pomocy Społecznej PZN
25-015 Kielce ul. Złota 7

tel: 41 345 49 09 lub 41 345 00 54

e-mail: sekretariat@dpskielce.pzn.org.pl